Çevre FelaketleriTarihe kara bir leke gibi sürülen doğa faciaları

Su Kirliliğinin İçme Suyu ve Çevreye Etkileri

Su Kirliliğinin İçme Suyu ve Çevreye Etkileri

Su kirliliği ile ilgili çevresel problemler gezegenimizin okyanusları, nehirleri, gölleri ve sulak alan ekosistemlerindeki yaşamı büyük ölçüde bozma potansiyeline sahiptir. Birçok organizmanın ölümüne neden olmasının yanı sıra, su kirliliği de içme suyunun kalitesini düşürmektedir.

Kontamine İçme Suyu ve İnsan Sağlığı

ABD’de her iki kıyıdaki nehir kenarı, göl kıyıları ve plajlar, endüstriyel atıklardan, belediye atık sularından ve tıbbi atıklardan kaynaklanan su kirliliği nedeniyle yıkıcılara zarar vermiştir. Su kirliliği, milyonlarca insanın nehirlere ve su için insan atıklarıyla kirlenmiş göllere bağımlı olduğu Üçüncü Dünya ülkelerinde daha büyük bir sorundur.

Araştırmacılar, dünya genelinde 1,5 milyar insanın güvenli içme suyuna erişemediğini ve yılda en az 5 milyon ölümün su kirliliği ile bağlantılı hastalıklara bağlanabilir olduğunu tahmin ediyorlar. Kirlenmiş su içen insanlar, aşağıdaki su kaynaklı hastalıklar ile enfekte olabilir:

  • Kolera
  • İshal
  • Tifo
  • Dizanteri
  • Hepatit

Su kaynaklı hastalıklar, gelişmiş ülkelerde çoğunlukla ortadan kaldırılmıştır, ancak gelişmekte olan ülkelerde kolera ve diğer hastalıkların ortaya çıkması sık görülür. Bu tip su kirliliği kirliliği, çocukların çoğu, Üçüncü Dünya ülkelerindeki ishalden yıllık yaklaşık 3 milyon ölümüne neden olmaktadır.

Hemen hemen tüm su kirleticileri insanlar için tehlikelidir. Kurşun ve civa ve sinir bozukluklarına neden olabilir. Sodyum, kardiyovasküler hastalığa ve kan hastalıklarına nitratla bağlıdır. Bazı kirleticiler kanserojenlerdir. DDT, insanlar için zehirlidir ve kromozomlarını değiştirebilir.

PCB’ler karaciğer ve sinir hasarı, deri döküntüleri, kusma, ateş, diyare ve fetal anormalliklere neden olur. Birçok sahil boyunca, kabuklu deniz ürünleri DDT, kanalizasyon veya endüstriyel atıklardan kaynaklanan su kirliliği nedeniyle hasat edilemez.

Su Kirliliği, Yaban Hayatı ve Çevre

Su kirliliği ayrıca hayvanları, balıkları, bitki örtüsünü, arazi ortamlarını ve su bazlı ekosistemleri de etkiler. Su kirliliği genellikle balık, karides, diğer su canlıları ve mangrov ormanları gibi kıyı bitki örtüsünü öldürür.

Deniz hayvanları, tarımsal akıştan kaynaklanan su kirliliğinin bir sonucu olarak oksijenden kurtulmuşlardır. Gübre ve gübrelerden gelen aşırı nitratlar ve fosfatlar, alglerin çok hızlı büyümesine neden olur. Bakteriler aşırı alglerden kurtulurlar ve mevcut oksijeni kullanırlar, yengeçler, karidesler ve balıklar gibi diğer deniz canlılarını da yok olurlar.

Dökülmelere maruz kalan yağlar, kuşların tüylerini ve diğer deniz yaşamını kaplar, su geçirmezlik ve yalıtım kabiliyetlerini azaltır. Sonuç olarak, bu hayvanlar soğuk suya ve havaya maruz kalmaktan ölüyor.

Sera Etkisi ve Su Kirliliği

Sera etkisi nedeniyle küresel ısınmanın artması (küresel ısınma), dünyadaki nehirlerin, göllerin ve sulak alanların su kalitesini düşürecektir. Daha yüksek su sıcaklıkları sudaki oksijenin çözünürlüğünü azaltabilir. Suda çözünmüş oksijen miktarı azalır, bu da balığın boğulmasını sağlar.

Daha sıcak su da organik kirleticilerin bozulduğu hızı hızlandırır. Bu hızlı bozulma bir biyokimyasal oksijen talebi (BOD) oluşturur. Daha düşük oksijen çözünürlüğünün ve daha yüksek BOD’un birleşik etkisi, suda yaşayan organizmaların sağlığı için önemli olan çözünmüş oksijenin mevcudiyetini azaltır. Bir çalışmada, güneydoğu ABD’deki nehirlerdeki sıcak suyun, çözünmüş oksijen düzeylerini 5 ppm’nin altına çıkaracağı ve balıkların çoğunu sürdürmek için gerekli seviyenin olacağı tahmin edilmektedir.

Sera etkisi, bazı su kütlelerinin tuzluluğunu da artırabilir. Artan deniz seviyesi ve daha az yağışlar, sulak alanlardaki tuzluluğu artıracaktır. Azalmış nehir akışları, çiftliklerden çeşitli nehirlere akan aşırı mineral konsantrasyonlarına da yol açabilir. Örneğin, bir çalışmada, Colorado Nehri’ndeki akışın tuzluluğunun küresel ısınma iklim modeli senaryoları altında yüzde 15’e çıkabileceği tahmin ediliyor.

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.