Çevre FelaketleriTarihe kara bir leke gibi sürülen doğa faciaları

Küresel Isınma Nedir?

Küresel Isınma Nedir?

İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazlar sera etkisi yaratmaktadır. Bu durum sonucunda Dünya yüzeyinde sıcaklık artışları meydana gelmektedir. Bu sıcaklık artışlarına küresel ısınma denmektdir.

Daha bilimsel şekilde anlatmak olursak, Dünya, Güneş’ten gelen ışınlarla ısıtılmaktadır. Dünya bu ışınları tekrardan atmosfere yansıtmaktadır. Atmosfere geri yansıtılması gereken bu ışınlar su buharı, metan gazı ve karbondioksitin oluşturduğu bir örtü tarafından tutulmaktadır. Bu durum yeryüzünün ısıtılmasını sağlamaktadır.

Fakat son zamanlarda fosil yakıtların yakılması ile artan metan gazı oranı, ormansızlaşmadan dolayı karbondioksit oranının artması, hızlı nüfus artışı ve toplumdaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle sera gazı etkisi artmaktadır.

Bilim insanları sera gazının bu denli artmasının küresel ısınmaya neden olduğunu söylemektedir. Yapılan araştırmalar göre küresel ısınmanın miladı 18. Yüzyılda başlayan sanayi devrimine dayanmaktadır. Sanayi devrimi ile başlayan makinalaşma 1800lerin ortalarından bu yana sera etkisini arttırmaktadır. Bu tarihler ile günümüz kıyaslandığında ortalama küresel sıcaklığın 0,5 ile 0,8 derece arasında arttığı görülmektedir.

Yine yapılan araştırmalara göre; bu yüzyıl sonundaki ortalama küresel sıcaklığın 2 derece artacağı tahmin ediliyor. Çoğu bilim adamı için 2 derecelik sıcaklık artışı, üzerinde yaşadığımız gezegeni kökten değiştirecek bir eşik olarak görülmektedir.

Küresel ısınmanın etkileri Dünya genelinde, zirvelerden okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar her yerde hissedilmektedir. Kutuplardaki buzul, ısınma nedeniyle erimekte, bu da deniz suyu seviyesini yükseltmektedir. Ayrıca buzullardaki suyun içilebilir su olduğunu düşünecek olursak, buzulların erimesi ile her geçen gün içilebilir su, tuzlu deniz suyuna karışmaktadır.

Küresel ısınmaya bağlı olarak, bazı bölgelerde seller, kasırgalar ve taşkınlar meydana gelirken, bazı bölgelerde ise kuraklık artarak çölleşme meydana gelmektedir. İklimler değişmekte ve bu da hayvanların göç ve üreme dönemlerini değiştirmektedir.

Kısacası, bir an durum düşünecek olursak her geçen gün daha rahat yaşamak uğruna yapmış olduğumuz gelişme ve yeniliklerin, Dünyamız başta olmak üzere tüm yaşamın doğallığını bozmakta olduğunu görebiliriz. Peki buna değer mi? Üzerinde yaşamakta olduğumuz gezegeni öldürmeye, gelecek nesillerimize yaşaması mümkün olmayan bir miras bırakmaya değer mi?

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.