Çevre FelaketleriTarihe kara bir leke gibi sürülen doğa faciaları

Azot’un Tarihi ve Toprak İçin Önemi

Azot’un Tarihi ve Toprak İçin Önemi

Havanın yüzde 80’i azot ile kaplıdır.  Yüksek enerji potansiyelinin azot ile akıma girmesi sonucu ve azotun su ile temaslarından sonra “nitrik asit” oluşmaktadır. Azot aynı zamanda toprakta ki bitkilerde de nitrik asit oluşturmakta ve buda tarımda verimin alınması içim önem teşkil etmektedir. Fakat her ne kadar besleyici olsa da bu tek başına tam olarak yeterli değildir.

Bu bakımdan 19. Asrın ortalarına doğru Luvlik, tarım topraklarından ve bitkilerden çeşitli yollarla alınan verimin tekrar geri verilmesi yani döndürülmesi gerektiğine önemli şekilde dikkat çekmiştir. Luvlik, ilk başlarda demir ve kalsiyum içeren maddelerin üzerine yoğunlaşarak bu bakımdan çözüm bulmak istedi. Daha sonra bu konuda azot gübresinin de çok faydalı olacağını düşündü.

Azot için gerekli olacak tuz oranı Şili’den karşılanmaktaydı. Burada bulunan ” Güercile yatağı” aslında barut ve silahlı patlayıcılarda kullanılacak maddelerin karşılanması için gerekli olan maddelerin karşılandığı bir yerdi. Şili’nin yaptığı savaşlarda buradan barut gibi ihtiyaçlar karşılanmaktaydı.

Ancak azot gübresinin eksikliği o yıllarda insanların yaşamını etkilemekteydi.  1898 yılında Kimyacı William Cruks, eğer kısa zamanda azot gübresinin yaygınlaşmaması bakımından kıtlık oluşacağı ve bununda insanları olumsuz etkileyeceği yönünde yaptığı açıklamalar insanları tedirgin etti.  Atmosferik azotun bağlanması kimyacıların bu konuda çözüm üretmeleri bakımından son derece önemliydi.

Bu sağlandığı takdirde havadan sağlanacak bol miktar oksijen bitkilerin daha verimli hale gelmesinde çok önemli faktör oluşturacaktı.  Birkelant ve Sanuel Ede, elektrik yükleri yardımıyla azot ve oksijenden azot oksitleri üretmeyi başarmışlardır. Ancak bulunan bu yöntem çok fazla elektrik tüketmekteydi ve bu da zarar vermekteydi. Norveç su bakımından yeterli olduğu için burada sağlam yöntemler geliştirmeye başladılar.

 

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.